Algemene voorwaarden

Alle orders en leveranties worden door ons uitgevoerd overeenkomstig onze algemene voorwaarden gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Groningen onder nummer 26/1999. Ingeschreven bij het handelsregister Groningen, dossiernummer 02321368.

Upload hier het formulier:

Algemene voorwaarden

Handige tips

  • Een Pedro cruiser op maat? Wij bouwen deze voor u!
  • Kies nu voor 5 jaar garantie op uw nieuwe Pedro
  • Reparatie van cabrio's en dekzeilen, ook op locatie