Privacyverklaring

Uw privacy is voor Pedro-Boat belangrijk. Daarom handelen wij volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens en gaan zorgvuldig om met de door u ingevoerde gegevens.

Via verschillende formulieren op deze website kan u worden gevraagd uw persoonlijke gegevens in te vullen. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor communicatie tussen Pedro-Boat en u, of de eventuele bezoeker.

Pedro-Boat zal de door u ingevoerde gegevens nooit aan derden verstrekken, tenzij wij daartoe wettelijk worden verplicht.

Wel gebruiken wij uw gegevens om u zo goed mogelijk te kunnen helpen en/of om u te informeren over onze activiteiten. Als u hier vragen over heeft, dan kunt u direct contact opnemen met de marketingafdeling van Pedro-Boat. De gegevens vindt u hieronder.

Websites van derden
Deze privacy verklaring is niet van toepassing op websites van derden die via links op deze website kunnen worden bezocht. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor de privacy, praktijken of de inhoud van deze websites.

Wijzigingen Privacy verklaring
Pedro-Boat behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring.

Klik hier voor onze volledige privacy verklaring.

Handige tips

  • Een Pedro cruiser op maat? Wij bouwen deze voor u!
  • Kies nu voor 5 jaar garantie op uw nieuwe Pedro
  • Reparatie van cabrio's en dekzeilen, ook op locatie