Ideale vaareigenschappen

Bestaat er één ideale vorm voor optimale vaareigenschappen? Om in het kort hierop een antwoord te geven: eigenlijk niet. Maar afhankelijk van het doel van de boot, kan men wel naar een zo ideaal mogelijke rompvorm streven. Bij de  modellen van Pedro-Boat is hier duidelijk goed naar gekeken. 

De vorm van de romp wordt niet alleen bepaald door de functie, maar ook door hydrodynamische aspecten. Hiermee wordt geprobeerd de weerstand te minimaliseren in vlakwater, maar ook tijdens zeegang. Bij lagere snelheid wordt deze weerstand voornamelijk veroorzaakt door de wrijvingsweerstand, bij hogere snelheid wordt de golfweerstand groter. De scheepsvorm heeft ook invloed op zeegangsgedrag en manoeuvreerbaarheid.

De optimale rompvorm van een zeiljacht ziet er anders uit dan dat van een powerboat. En de vorm van een containerschip is wederom anders dan dat van een olietanker. Omdat wij er vanuit gaan dat u geïnteresseerd bent in de rompvorm van een stalen motorjacht, beperken wij ons tot een uitleg van dit scheepstype.

Om er zeker van te zijn dat de vaareigenschappen van een stalen motorjacht goed zijn, zult u in ieder geval op een aantal kenmerken moeten letten.

Rompvorm
De meeste voorkomende rompen van stalen waterverplaatsende motorjachten, zijn een (multi)knikspant of rondspant.

Bij het rondspant loopt de kim rond weg, waardoor het schip zeer natuurlijk in het water ligt. De zijdelingse schommeling is wat langer dan bij een knikspant maar heel voorspelbaar en de eindstabiliteit (de maximale helling die het schip kan maken om nog overeind te komen) is hoog. Het bouwen van een rondspant is echter zeer arbeidsintensief en dat uit zich in een zeer hoge aanschafprijs. Vooral schippers die  veel op ruige zee zijn, kiezen voor een rondspant.

Veel jachtwerven, waaronder Pedro-Boat, kiezen voor een knikspant. Deze rompvorm heeft een grote aanvangsstabiliteit en daarom een hoger comfort. Bijkomend voordeel is dat de diepgang van de boot gering is.

    
          Rondspant         Knikspant  

 

Kiel
Voor een goede koersvastheid is een goede kiel belangrijk. Een ver doorlopende kiel geeft meer koersvastheid dan een kort kiel. Dit zorgt ervoor dat een boot zo min mogelijk verlijert (afdrijft van de wind) en rechtdoor blijft varen. Let daarbij goed op de positie van de schroef. Wanneer deze in het ontwerp goed is gepositioneerd achter de kiel, kan deze ook zo min mogelijk schade ondervinden van eventueel vuil dat in de schroef terecht kan komen en wordt als het ware hierdoor beschermd. En natuurlijk is de schroef zo beschermd in ondiep water.

Oplopende spiegel
Ruimte in de boot is erg belangrijk voor een plezierjacht. U wilt natuurlijk een ruime achterkajuit met veel opberg- en leefruimte. Wanneer men alleen dit aspect zou meenemen, geeft een vierkante spiegel de meeste ruimte. Nadeel hiervan is dat het zeer nadelig werkt op de vaareigenschappen. Het is belangrijk dat de onderkant van de boot oploopt richting achtersteven. Hierdoor kan het water zijn weg vinden naar de schroef en roerblad en zuigt de boot zich niet vast. De Pedro modellen hebben alle dit kenmerk. Tevens heeft dit een voordelig effect op het brandstofverbruik van de boot. Let u hier op bij uw aankoopbesluit.

De boegvorm
Ook bij de boegvorm is belangrijk voor het vaargedrag. Een ‘volle’ boeg creëert veel ruimte. Belangrijk voor een pleziervaartuig, maar het geeft ook een hogere weerstand in het water. Een snijdende boeg geeft minder weerstand, heeft een betere koersvastheid, maar rijst minder goed uit een golfdal. Pedro heeft bij de Levanto serie gekozen voor een zogenoemde waaiersteven, waarbij de boeg onder de waterlijn een snijdende vorm heeft. Boven de waterlijn heeft de Levanto een uitwaaiende boegvorm, die enerzijds een opwaartse lift meegeeft, wat helpt bij het rijzen vanuit een golfdal. Anderzijds heeft dit als voordeel dat de ruimte boven de waterlijn toch optimaal kan worden benut. Deze sierlijke waaiersteven ziet men nog op klassieke motorjachten en past goed bij het Levanto ontwerp. Het behoeft vakmanschap om een dergelijk gecompliceerde boeg te kunnen bouwen.

 

    
    Waaiersteven   Voorbeeld van een bolle Boeg

 

Bronnen:

www.vaartips.nl

www.wikipedia.org

Pedro-Boat 

Handige tips

  • Een Pedro cruiser op maat? Wij bouwen deze voor u!
  • Kies nu voor 5 jaar garantie op uw nieuwe Pedro
  • Reparatie van cabrio's en dekzeilen, ook op locatie